KOMPETANSE

Forretningsførsel

Vi tilbyr sammen med On Time Regnskap en komplett pakke med forretningsførsel til borettslag og sameier til svært konkurransedyktige betingelser. Avhengig av behov kan vi tilpasse et tilbud til ditt sameie som vil gjøre jobben for styret betydelig enklere samtidig som forvaltningen blir tilsvarende tryggere. Husk at et veldrevet sameie har stor betydning for de enkelte seksjonseiernes verdier. Herunder kan nevnes:

 • Alle tjenester knyttet til regnskap og rapportering.
 • Fakturering, inkasso og tvangsinndrivelse.
 • Digital styreportal.
 • Bistand til styret og deltakelse på årsmøtet.
 • Juridisk og bygg-teknisk ekspertise.
Sameie og borettslag
Sameier og borettslag reguleres av en rekke bestemmelser og avtaler det kan være krevende å holde seg orientert om. Vi har både advokater med bred erfaring fra styreverv og fast eiendoms rettsforhold generelt. Denne bakgrunnen gjør våre advokater svært godt egnet til å håndtere både de hverdagslige og de mer kompliserte problemstillingene som knytter seg til forvaltningen av boligkonstellasjoner.
Fast eiendom
Vi har bred erfaring med alle typer problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Flere av våre advokater har sin bakgrunn fra eierskifteforsikringsselskaper og har derav inngående kjennskap til omsetning av bolig. Vi har også tilgang til et landsdekkende nettverk av de beste innen byggeteknisk ekspertise.
Styrearbeid
På grunn av styrets omfattende arbeid og ansvar er det viktig at sammensetningen gjenspeiler størst mulig bredde i kompetanse. Flere av våre advokater har omfattende erfaring både fra styrearbeid og næringsliv og kan således bidra med verdifull juridisk kompetanse i sammenheng med forretningsmessig innsikt.
Bygg- og entrepriserett
Ved oppføring av bygninger til enten privat- eller næringsformål er det mange prosesser som skal koordineres. Enten du står for oppføringen eller skal overta et bygg har våre advokater den nødvendige tekniske og juridiske innsikten til å påse at prosessen går så smertefritt som mulig.
Kontraktsrett
Hovedregelen i Norge er full kontraktsfrihet. Det er imidlertid flere bestemmelser som begrenser partenes handlingsrom både generelt og spesielt, avhengig blant annet av hvilket rettsområde kontrakten er ment å regulere. Ved inngåelse av kontrakt er det viktig å ha oversikt over de lovbestemmelser som kommer til anvendelse og konsekvensene kontrakten vil medføre. Både ved inngåelse av og ved et eventuelt brudd på kontrakt er det svært viktig med kompetent bistand for å påse at dine interesser blir ivaretatt.
Selskapsrett
Et selskap er underlagt et betydelig antall plikter og formaliteter det kan være krevende å sette seg inn i. Gjennom flere år med store og små selskaper som klienter har våre advokater bred erfaring med de hverdagslige så vel som de uforutsette problemstillingene et selskap kan møte på.
Familierett
Familieretten er et sammensatt tema både juridisk og menneskelig. Ved store endringer som for eksempel samboerskap, giftemål og skilsmisse er det viktig å søke uavhengig rådgivning så du kan være sikker på at dine interesser blir ivaretatt.
Arv- og generasjonsskifte
Når det gjelder overføring av verdier til neste generasjon gjør det seg gjeldende valgmuligheter som gir forskjellige økonomiske og praktiske konsekvenser. Våre advokater har oversikt over alle rettsområdene som berøres og kan gi råd om hvordan man best organiserer for et mest mulig smidig oppgjør.
Arbeidsrett
Ditt arbeidsforhold reguleres av en avtale med grunnlag i arbeidsmiljøloven. Her råder det vide rammer for tilpasning og forhandlinger som gjør det viktig med den rette kompetansen både ved inngåelse av og opphør av kontrakt. Vi bistår for å ivareta dine interesser og for å unngå eller løse konflikt.
Rekruttering og insolvens
Det kan være flere grunner til at et selskap havner i en situasjon som medfører fare for eller opphør av virksomhet. Dersom likviditeten blir presset er det avgjørende med effektiv og profesjonell bistand. Med omfattende erfaring fra alle ledd i en bedrifts levetid er våre advokater godt rustet til å identifisere og implementere nødvendige tiltak for en best mulig løsning.
Skatterett
Skatteretten er et omfattende juridisk tema som påvirker både private og bedrifter. Uavhengig av tilnærming til temaet krever det spesialisert kunnskap for å kunne si noe kvalifisert i forbindelse med planlegging og konsekvenser på rettsområdet. Vi har advokater som har spesialisert seg på området og kan gi råd om problemstillinger av varierende kompleksitet.
Tvisteløsning og prosedyre
Når det blir klart at partene i en sak ikke vil komme til enighet finnes det flere organer for tvisteløsning. Våre advokater møter jevnlig for retten og har inngående kjennskap til de forskjellige virkemidlene i forbindelse med en rettslig prosess. Pass på at du ikke går til rettslige skritt uten å ha fått full forståelse for de forskjellige utfallene og at du har en erfaren advokat til å representere deg.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak.

SEND OSS EN MELDING

  Navn

  E-post

  Telefon

  Melding

  KONTAKTINFORMASJON

  Vi holder til i moderne og sentrale kontorer. Det er gode parkeringsmuligheter i området.