FAGARTIKLER

Ny lov om eierseksjoner

Ny lov om eierseksjoner trådte i kraft 01.01.18. Den får virkning både for nye eierseksjonssameier som etableres etter ikrafttredelse og på eldre sameier. Den nye loven gjør at det må foretas endringer i vedtektene i etablerte eierseksjonssameier. Vedtektsbestemmelser som er i strid med den nye loven vil opphøre å gjelde fra 01.01.2019. Sameiene har således dette året på seg til å tilpasse sine vedtekter til den nye loven. Det påhviler styret å sørge for at dette gjøres.

Endringer som har betydning for eksisterende sameier er i korthet som følger:
– Seksjonseier har rett til å anlegge ladepunkt for el. bil eller ladbar hybridbil. Etablering krever samtykke fra styret, men samtykke kan bare nektes der det foreligger saklig grunn.
– Den nye loven pålegger sameier å ha vedtekter som sikrer at handicap-plasser blir gjort tilgjengelig for dem som har behov for slik plass. Dette gjelder for sameier som i byggetillatelsen ble pålagt å etablere slike plasser.
– Sameiets legalpanterett økes fra 1 G til 2 G.
– Etter den nye loven er det kun sameier som har flere enn 21 seksjoner som er pliktig til å føre regnskap etter standarden i regnskapsloven og som er pliktig til å ha revisor.
– Varig bruksrett over deler av sameiets arealer må etableres som tilleggsdeler til seksjonene. I mange sameier har det vært vanlig å bestemme i vedtektene at den enkelte seksjon har eksklusiv bruksrett til bestemte deler av fellesarealene, som garasjeplasser, uteareal, boder, etc. Slike bruksretter vil etter den nye loven bortfalle 30 år etter at de ble etablert første gang. For å sikre at rettigheten ikke bortfaller, bør det foretas en reseksjonering, der bruksretten tillegges seksjonen som en tilleggsdel.
For etablering av nye sameier gjelder følgende endringer i tillegg til det som er nevnt over:
– Leietager har ikke lenger forkjøpsrett til seksjonen ved seksjonering.
– Den enhet som skal seksjoneres til boligseksjon må være lovlig godkjent for beboelse. Tidligere var det ikke noen automatisk kontroll av dette, hvilket medførte at det fantes boligseksjoner som det ikke var lov å bo i.
– Det kan nå seksjoneres etter at rammetillatelse er gitt. Tidligere måtte man vente til man fikk igangsettingstillatelse.
Være advokater kan hjelpe til med å opprette vedtekter for nye sameier og tilpasse vedtekter for eksisterende sameier og ellers bistå med både seksjonering og reseksjonering.

Advokat Hans Martin Bjørge

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak.

SEND OSS EN MELDING

  Navn

  E-post

  Telefon

  Melding

  KONTAKTINFORMASJON

  Vi holder til i moderne og sentrale kontorer. Det er gode parkeringsmuligheter i området.